THIẾT BỊ CÂN ĐIỆN TỬ TÂN PHÁT

THIẾT BỊ CÂN ĐIỆN TỬ TÂN PHÁT

  •   Vị trí 32 - Liền Kề 4 - khu đô thị Đại Thanh - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  •   0963 966 866     0246680.8558/5885

  •   0963 966 866     tpautotech01@gmail.com

Call : 0963 966 866